Mišljenje u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine