Mugoša i Dedeić na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme u Tirani

Predsjednik DIK Nikola Mugoša i sekretar Nikola Dedeić učestvuju na sastanku subregionalne radne grupe Međunarodne fondacije za izborne sisteme koji se održava u Tirani.

Na sastanku se razmatraju pitanja u vezi upotrebe tehnologija u izbornom procesu i izazova sa kojim se izborna tijela i sudovi suočavaju tokom izbornog procesa kada je u pitanju digitalizacija izbora.

Tokom drugog dana sastanka tema je uloga žena u izbornom procesu sa posebnim osvrtom na učešće žena kao arbitara u izbornom postupku.