Mugoša na okupljanju izbornih zvaničnika u Štokholmu u organizaciji International IDEA

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša učestvovao je na događaju u organizaciji Instituta za demokratiju i izbornu podršku (International IDEA) u vezi izloženosti javno prepoznatljivih izbornih zvaničnika dezinformacijama.

Predsjednici i bivši predsjednici centralnih izbornih tijela iz cijelog svijeta okupili su se u cilju razmjene iskustva u kojima su bili meta dezinformacija i online agresivnog ponašanja. Događaj je organizovan u cilju razmjene informacija na koji način izborna tijela treba da reaguju u slučaju ovakvih napada.

Posebno zabrinjavajuće je da su meta agresivnog ponašanja u online prostoru žene u izbornim komisijama, što je bio poseban predmet diskusije. Na događaju su mapirani faktori rizika koji su povezani sa navedenim praksama, date preporuke u vezi moguće podrške u slučaju targetiranja dezinformacijama ali i razgovarano o načinima na koji međunarodne organizacije mogu da pomognu u slučaju napada na izborne zvaničnike i izborna tijela.

22/11/2022