Nastavak dobre saradnje MUP-a i Državne izborne komisije

Danas je održan sastanak državnog sekretara u MUP-u Dragana Pejanovića i predsjednika Državne izborne komisije Alekse Ivanovića sa saradnicima, povodom realizacije obaveza koje proizilaze iz izbornih zakona.

Državni sekretar Dragan Pejanović je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna izborna komisija imaju kontinuiranu i kvalitetnu saradnju, te proaktivan pristup u realizaciji brojnih obaveza, od čije kvalitetne pripreme i realizacije umnogome zavisi implementacija imperativnih normi iz više izbornih zakona, posebno Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku.

Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović je predstavio aktivnosti koje komisija sprovodi u svom svakodnevnom radu, te naglasio da se posebna pažnja posvećuje otvorenosti institucije prema svim zainteresovnim subjektima.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo nastavkom zajedničkih aktivnosti od interesa za izborni proces, povećanjem efikasnosti i jačanjem transparentnosti rada.

08/06/2020