Obezbijeđeni uslovi za samostalno i tajno glasanje osoba s invaliditetom

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici promijenila je podzakonske akte kako bi osobama sa invaliditetom bilo omogućeno samostalno i tajno glasanje. Promjenom dosadašnjih pravila biće omogućeno da lica niskog rasta i korisnici kolica samostalno stave glasački listić u glasačku kutiju, a ne kao do sada uz pomoć člana biračkog odbora spuštanjem glasačke kutije. Takođe, izmijenjen je šablon za glasanje za lica oštećenog vida propisivanjem da na istima moraju biti umetnuti metalni prstenovi, pa tragovi olovke više neće biti vidljivi na šablonu, čime će se eliminisati mogućnost narušavanja tajnosti glasanja.

DIK će uputiti instrukcije opštinskim izbornim komisijama da prilikom određivanja biračkih mjesta moraju voditi računa da ista budu dostupna licima sa invaliditetom. Zaključeno je i da se opštinskim izbornim komisijama dostavi i uputstvo po kojem se na biračkom mjestu nalaze etison trake u cilju lakše orijentacije lica oštećenog vida. Takođe, prilikom edukacija biće podijeljeni i glasački listići na Brajevom pismu koji će biti informativnog karaktera i mogu služiti biračima sa oštećenim vidom da se prilikom glasanja podsjete redosljeda izbornih lista.

Povodom ovih novina predstavnici DIK, Saveza Slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom dali su sljedeće izjave:

Nikola Mugoša, predsjednik DIK: „Raduje me što su dugogodišnji zahtjevi osoba sa invaliditetom prihvaćeni. Ovaj iskorak DIK-a u pravcu je poštovanja prije svega ljudskih ali i političkih prava osoba sa invaliditetom. Svjestan sam da nam slijedi period implementacije i odlučan sam i da tu pokažemo spremnost da suštinski mijenjamo stvari na bolje. Ove novine podrazumijevaće intenzivniju komunikaciju sa predstavnicima opštinskih izbornih komisija koje vrše edukaciju biračkih odbora. Takođe, zahtijeva i jedan drugačiji pristup lokalnih samouprava koje moraju pokazati spremnost da budu više angažovane kako bismo dostigli željene ciljeve.“

Katarina Bigović Kulić, savjetnica za međunarodne odnose Saveza slijepih Crne Gore: „Osobe oštećenog vida će moći da ostvare svoje biračko pravo na ravnopravan način kao i ostali građani, uz zaštitu dostojanstva, tajnosti i samostalnosti glasanja. U saradnji sa partnerima, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Državnom izbornom komisijom nastavljamo da radimo na omogućavanju uslova za pasivno i aktivno ostvarenje biračkog prava osoba s invaliditetom“.

Anđela Radovanović, program menadžerka, Udruženje mladih sa hendikepom: “Unapređenje pristupačnosti biračkih mjesta važan je korak u omogućavanju prava osoba s invaliditetom da svoje biračko pravo ostvare dostojanstveno, samostalno i tajno. Promjenom negativnih praksi prave se koraci ka realizaciji obaveza Crne Gore koje proističu iz ratifikacije Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, a koje su odavno trebale postati svakodnevica. Pristupačna biračka mjesta i materijal, ipak, ne smiju biti kratkoročno pitanje koje će se okončati nakon jednog izbornog ciklusa, već pitanje kojim se moramo baviti u kontinuitetu kako bi svako biračko mjesto, bez izuzetaka ili selekcije „prioriteta” bilo na jednakim osnovama dostupno i pristupačno svakom građaninu Crne Gore. ”


Na slici: Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Nikola Mugoša: predsjednik DIK, Darko Brajović: predstavnik Misije OEBS-a u Crnoj Gori, FOTO: Savez slijepih Crne Gore

23/03/2022