Odbačen Prigovor birača Božidara Medenice na Rješenje OIK Kolašin kao nedozvoljen

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru birača Božidara Medenice broj: 588 na Rješenje OIK Kolašin broj: 364/3 od 14.11.2022. godine, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 16.11.2022. godine u 8:39 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 16. novembra 2022. godine u 19:00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se  Prigovor birača Božidara Medenice broj: 588 od 16.11.2022. godine na Rješenje OIK Kolašin broj: 364/3 od 14.11.2022. godine kao nedozvoljen.