Odbijen Prigovor Liberalne partije Crne Gore OO Kotor

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Liberalne partije Crne Gore OO Kotor broj 719 od 04.09.2020.godine, koji je podnio Vido Drašković u 12:20 sati, izjavljen na rješenje OIK Kotor broj 02-22/20-155 od 31.08.2020.godine, na sjednici održanoj 05.09.2020. godine u 11 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Liberalne partije Crne Gore OO Kotor broj 719 od 4.09.2020.godine, koji je podnio Vido Drašković u 12:20 sati, izjavljen na rješenje OIK Kotor broj 02-22/20-155 od 31.08.2020.godine, kao neosnovan.