Odluka o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za izbor odbornika u SO Tivat

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) Državna izborna komisija na sjednici održanoj 23.03.2020.godine, donijela je

 

ODLUKU

O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE TIVAT RASPISANIH ZA 5. APRIL 2020.GODINE

 

I Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat, počev od dana donošenja ove odluke, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat broj 01-230/3 od 20.03.2020.godine.

II Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1 ove odluke utvrđeni Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podzakonskim aktima.

III Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat biće određeni nakon utvrđivanja novog datuma održavanja izbora od strane Predsjednika Crne Gore.

IV Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1 ove odluke ostaju na pravnoj snazi.

23/03/2020