Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 4 Ustava Crne Gore (,,Sl. list CG’’, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG’’, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Sl. list CG’’, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), donosim

O D L U K U

o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore

1. Raspisujem izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore.
2. Izbori će se održati 30. avgusta 2020. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u ,,Službenom listu Crne Gore’’.

Broj: 01-1212

Podgorica, 20.06.2020. godine

Milo Đukanović

Prilog

Naziv Veličina Tip
Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore 137.70 Kb pdf
20/06/2020