Odluka o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora

Na osnovu člana 112 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”,br. 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 01.07.2020. godine, donijela je:

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora

Za vršenje poslova za sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine opštinskim izbornim komisijama raspoređuju se sredstva.

Sredstva iz stava 1 ove odluke usmjeravaju se za:

  • Naknade za rad članovima opštinskih izbornih komisija,
  • Naknade članovima biračkih odbora i
  • Naknade za materijalne troškove opštinskih izbornih komisija.
01/07/2020