Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – za izbor odbornika u skupštine opština Berane i Ulcinj na izborima koji su raspisani za 27. mart 2022. godine