Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora – za izbor odbornika u SO Tivat

Na osnovu člana 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02,46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/1 7 i 10/18), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 13.03.2020. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače
koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora – za izbor odbornika u Skupštinu
opštine Tivat na izborima koji će se održati 5.aprila 2020. godine

13/03/2020