Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu bo i načinu glasanja za birače koji se nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za izbor odbornika u SO Tuzi

O D L U K A

o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji se nalaze u pritvoru ili izdržavaju kaznu zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tuzi na izborima koji će se održati 5. marta 2023. godine

07/02/2023