Odluka o utvrđivanju bm, sastavu bo i načinu glasanja u UIKS-u