Kroz dobru saradnju MUP-a i Državne izborne komisije do kvalitetne realizacije obaveza iz izbornih zakona

Danas je održan sastanak državnog sekretara u MUP-u Dragana Pejanovića i predsjednika Državne izborne komisije Alekse Ivanovića sa saradnicima povodom obaveza koje proizilaze iz izbornih zakona, a za čiju su realizaciju  zaduženi  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna izborna komisija.

Državni sekretar Pejanović je ovom prilikom informisao da  je na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova  formiran Tim za praćenje realizacije obaveza MUP-a koje proizilaze iz izbornih zakona, koji ima za zadatak da prati, usmjerava i organizuje realizaciju obaveza. Takođe je istakao da Tim djeluje ažurno i proaktivno u cilju  blagovremenog i kvalitetnog sprovođenja svih aktivnosti neophodnih za lokalne izbore koji će se održati u opštini Tivat 5.aprila 2020. godine.

Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović je saopštio da  se sve aktivnosti u okviru nadležnosti Državne izborne komisije realizuju u skladu sa predviđenim rokovima i utvrđenom dinamikom.

Na sastanku je konstatovano da će se dobra saradnja i komunikacija dvije institucije nastaviti i u narednom periodu, a predstavnici institucija su iskazali spremnost za  dalji angažman u cilju unapređivanja saradnje i jačanja transparentnosti i sinhronizacije rada.

Sastanku su ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, pored državnog sekretara Dragana Pejanovića, prisustvovali i generalna direktorica za građanska stanja i lične isprave Milanka Baković i načelnica Odjeljenja za slobodan pristup informacijama Zora Čizmović.

12/03/2020