Posjeta ambasadorke Velike Britanije Državnoj izbornoj komisiji

Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Elison Kemp posjetila je sa saradnicima Državnu izbornu komisiju. Posjeta je bila prilika za razgovor o temama koje se tiču implementacije preporuka iz Konačnog izvještaja Misije ODIHR-a o predsjedničkim izborima iz 2018. godine.

Predsjednik Državne izborne komisije Đorđije Vukčević naglasio je da je Komisija zauzela proaktivan stav po pitanju ispunjenja preporuka iz njenih nadležnosti, a naročito u vezi preporuke koja se tiče transparentnosti rada Komisije.

Na sastanku je značajna pažnja posvećena i položaju lica sa invaliditetom i njihovom pristupu biračkim mjestima i zaključeno da treba napraviti dodatne napore u cilju poboljšanja njihovog položaja.

Imajući u vidu da se 2020. godine očekuju redovni parlamentarni izbori, ambasadorka Kemp i predsjednik Vukčević su se saglasili da Komisija treba da zauzme aktivnu ulogu u potencijalnoj izbornoj reformi.

Ambasadorka je istakla da je sprovođenje svakog demokratskog procesa kakav je i izborni, uvijek izazov, ali i izrazila spremnost za dalju podršku Komisiji.

Predsjednik Vukčević zahvalio je Vladi Velike Britanije na pomoći koju je do sada pružala kao donator u projektima poboljšanja rada Komisije i izrazio očekivanje da će se saradnja nastaviti i u budućnosti.

29/05/2019