Postupak za akreditovanje medija koji će izvještavati o izborima koji će se održati 30. avgusta 2020. godine

Državna izborna komisija Crne Gore omogućiće akreditaciju predstavnika domaćih i stranih medija koji će izvještavati o izborima koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Akreditacija će važiti uz lični identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Mediji koji žele da akredituju svoje predstavnike za izvještavanje treba da dostave Državnoj izbornoj komisiji Zahtjev za akreditaciju, koji sadrži:

  1. Ime i prezime osobe za koju se zahtijeva akreditacija
  2. Broj identifikacionog dokumenta (lične karte ili pasoša) osobe za koju se traži akreditacija
  3. Dužnost koju obavlja osoba za koju se traži akreditacija (novinar, kamerman, fotograf ili tehničar)
  4. Fotografiju osobe za koju se traži akreditacija. (Standardi za fotografiju su isti kao i za fotografije za lična dokumenta: anfas, ne iz profila; zasebna jpg ili sl. datoteka parametara – rezolucije ne manje od 200×200 dpi, dimenzija ne manjih od 3×4 cm).

Zahtjev se dostavlja Državnoj izbornoj komisiji, na memorandumu medija potpisan od strane odgovornog lica, na adresu: Državna izborna komisija, ulica Novaka Miloševa br. 8, Podgorica, Crna Gora ili elektronskom poštom na adresu komisija@dik.co.me.

Zahtjev za akreditaciju jedna medijska kuća može dostaviti za najviše dva novinara.

Zahtjevi se mogu dostaviti elektronskom poštom, isključivo sa domena medija. Neće biti uzeti u obzir zahtjevi sa ostalih domena.

Rok za dostavljanje zahtjeva za akreditaciju je do četvrtka, 27. avgusta 2020. godine u 17:00 časova. Akreditovanje nakon isteka ovog roka neće biti moguće.

Akreditovani predstavnici medija će, u slučaju da je akreditacija odobrena, moći da podignu akreditacione kartice u prostorijama Državne izborne komisije u petak, 28. avgusta od 09:00 do 17:00 časova i u subotu 29. avgusta od 09:00 do 17:00 časova.

Akreditacione kartice se preuzimaju lično, uz prezentiranje identifikacionog dokumenta.

Napomena: Ukoliko elektronski medij koristi reportažno vozilo, potrebno je dostaviti i podatke o marki, tipu i registarskoj oznaci vozila koje će biti korišćeno.

24/08/2020