Postupak za akreditovanje medija koji će izvještavati o izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će biti održani 11. juna 2023. godine

Državna izborna komisija Crne Gore omogućiće akreditaciju predstavnika domaćih i stranih medija koji će izvještavati o izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će biti održani 11. juna 2023. godine.

Akreditacija će važiti uz lični identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš). Mediji koji žele da akredituju svoje predstavnike za izvještavanje dostaviće Državnoj izbornoj komisiji zahtjev za akreditaciju, koji sadrži:

  1. Ime i prezime lica za koje se zahtijeva akreditacija;
  2. Broj identifikacionog dokumenta (lične karte ili pasoša) lica za koje se traži akreditacija;
  3. Dužnost koju obavlja lice za koje se traži akreditacija (novinar, kamerman, fotograf ili tehničar).

Zahtjev se dostavlja Državnoj izbornoj komisiji, na memorandumu medija potpisanog od strane odgovornog lica, na adresu: Državna izborna komisija, Ulica Novaka Miloševa br. 8, Podgorica, Crna Gora ili elektronskom poštom na adresu komisija@dik.co.me

Rok za dostavljanje zahtjeva za akreditaciju je do četvrtka, 8. juna 2023. godine u 12:00. Akreditovanje nakon isteka ovog roka neće biti moguće. Akreditovani predstavnici medija, u slučaju da je akreditacija odobrena, moći će da podignu akreditacione kartice u prostorijama Državne izborne komisije u petak, 9. juna do 15 časova.

Akreditacione kartice se preuzimaju lično, uz identifikacioni dokument.

Napomena: Ukoliko elektronski medij koristi reportažno vozilo, potrebno je dostaviti i podatke o marki, tipu i registarskoj oznaci vozila koje će biti korišćeno.

06/06/2023