Predsjednik Državne izborne komisije Crne Gore sastao se sa opštinskim izbornim komisijama

Delegacija koju je predvodio predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Aleksa Ivanović,  uz podršku nacionalnog savjetnika u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori Darka Brajovića, održala je niz sastanaka sa predstavnicima opštinskih izbornih komisija. Sastanci su imali za cilj da ispitaju spremnost za izbore, procedure glasanja, dostupnost biračkih mjesta i nove izazove u upravljanju izborima tokom pandemije.

U susret parlamentarnim izborima predviđenim za 30. avgust 2020. godine, razgovori su održani u Podgorici, Nikšiću, Baru, Tivtu, Bijelom Polju, Beranama, Andrijevici i Mojkovcu od 16. do 25. juna 2020. godine.

Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović naglasio je: „Jedno od suštinskih pitanja prije, za vrijeme i nakon izbora je da organi za upravljanje izborima budu transparentni.“ On je pozvao opštinske izborne komisije da redovno objavljuju sve relevantne dokumente na svojim internet stranicama.

Opštinske komisije pozdravile su smjernice Državne izborne komisije, ali i izrazile nezadovoljstvo tendencijom političkih partija da imenuju biračke odbore samo nekoliko dana prije izbora, onemogućavajući na taj način njihovu obuku o radu izborne administracije.

Pravni savjetnik u Državnoj izbornoj komisiji Nikola Mugoša kazao je da su kvalitetne obuke članova biračkih odbora ključ za sprovođenje fer izbora. Predložio je da opštinske komisije uspostave komunikaciju sa političkim partijama i pozovu ih da što ranije imenuju članovee odbora na biračkim mjestima, kako bi bili u prilici da prođu obuku o načinu upravljanja izborima.

Predsjedavajući Državne izborne komisije objasnio je kako DIK sarađuje sa Udruženjem mladih sa invaliditetom i crnogorskom Unijom slijepih i pozvao opštinske komisije da osiguraju da njihova biračka mjesta budu dostupna osobama sa invaliditetom. Darko Brajović iz Misije OEBS-a dodao je da opštinske komisije treba da rade na uklanjanju prepreka koje obeshrabruju i sprječavaju osobe sa invaliditetom da samostalno glasaju.

Preuzeto sa https://www.osce.org/me/mission-to-montenegro/455668

 

27/06/2020