Predstavnici CDT uručili DIK-u Preporuke za unapređenje otvorenosti i transparentnosti

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša sastao se sa predstavnicima Centra za demokratsku tranziciju, izvršnim direktorom Draganom Koprivicom i zamjenicom programske direktorice Milenom Gvozdenović. Predstavnici CDT-a uputili su set preporuka koji se tiču povećanja otvorenosti i trasparentnosti Državne izborne komisije.

CDT je, uzimajući u obzir domaće zakonodavstvo, međunarodne standarde i preporuke za ostvarivanje veće otvorenosti i transparentnosti institucija, zaključio da DIK nije usvojila potrebne standarde transparentnosti i otvorenosti.

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša kazao je da institucija na čijem je čelu već počela da mijenja pristup otvorenosti institucije. Iz CDT-a pohvalili su napore koje Državna izborna komisija već čini na tom polju, usvajanjem Informacije o potrebi otvaranja sjednica za javnost i otvaranjem Twitter naloga DIK.

Ključna preporuka CDT-a je da uspostavljanjem odgovarajuće službe/osobe i izradu Komunikacione strategije unaprijedi politiku komunikacije sa građanima, medijima i opštom javnošću. U CDT-u se nadaju da za DIK dolaze bolje dani kada će se krenuti u ozbiljan rad za poboljšanje stanja na tom polju.

17/03/2022