Prigovor Demokrata na Rješenje OIK Pljevlja neblagovremen

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Demokratske Crne Gore OO Pljevlja broj 395 od 6.08.2020.godine izjavljen na Rješenje OIK Pljevlja broj 14/2020 od 21.07.2020.godine, na sjednici održanoj 6.08.2020. godine u 15:30 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor Demokratske Crne Gore OO Pljevlja broj 395 od 6.08.2020.godine izjavljen na na Rješenje o određivanju biračkih mjesta OIK Pljevlja broj 14/2020 od 21.07.2020.godine, kao neblagovremen.