Rođena 1969 godine u Podgorici. Pravni fakultet završila 1994. godine.

Pripravnički staž  odradila u Privrednom sudu u Podgorici u perodu od 1994-1998 godine.

Pravosudni ispit položila 1997 godine u Beogradu.

U periodu od 1999 – 2007. godine radila u Upravi carina u zvanju samostalnog savjetnika 1 za zastupanje pred sudom.

U periodu od 2007 – 2010 godine radila u Ministarstvu pravde – Sektor za pravosuđe u zvanju sam. Savjetnika 1.

U junu 2010 godine postavljena za sekretarku Ministartva pravde. U mandatu sekretarke radila do januara 2016. godine.

Januara 2016. godine imenovana za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, do decembra 2016. godine.

29. novembra 2016. imenovana na funkciju generalnog sekretara Vlade, podnijela ostavku i razriješena 29.novembra 2020. godine.

30. novembra 2020. imenovana za Savjetnicu Predsjednika Crne Gore za saradnju sa državnim organima.