Rođen u Bijelom Polju 20.05.1976. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 2000. godine, na smjeru Međunarodno pravo.

Pripravnički staž u trajanju od tri godine, u periodu od 2001. do 2004. godine, odradio u Sudu za prekršaje u Podgorici.

U A.D. Podgoricaexpress Podgorica, od 2004. do 2005. godine, obavljao referat pravnih poslova.

U periodu od 2005. do 29.12.2009. godine, obavljao najsloženije poslove u Vladi Crne Gore-Generalnom sekretarijatu.

Na sjednici Vlade od 29.12.2009. godine, postavljen za sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja obavljao do 29.11.2016. godine.

Na prvoj sjednici 41. Vlade Crne Gore, održanoj 29. novembra 2016. godine, imenovan za Zamjenika generalnog sekretara Vlade.

Funkciju Zamjenika generalnog sekretara Vlade obavljao do 27.11.2020. godine.

Sadašnja dužnost – Sekretar Državne izborne komisije kao predstavnik Parlamentarne opozicije – Demokratske partije socijalista Crne Gore.

OSTALE REFERENCE

 • U periodu od 2010. do 2013. godine obavljao dužnost predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao i predsjednika Upravnog odbora IPA projekta,,Reforma tržišta rada i razvoj radne snage II”.
 • Predsjednik i član brojnih radnih grupa za izradu propisa iz oblasti rada i socijalnog staranja.
 • Kao predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade, član radne grupe za izradu prvog Predloga zakona o Vojsci Crne Gore i Predloga zakona o odbrani, 2006. godine.
 • Član i šef delegacije Ministarsva rada i socijalnog staranja i Vlade Crne Gore na brojnim međunarodnim konferencijama, i to:
 • Šef delegacije Vlade Crne Gore na Konferenciji o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi – Ankara, Republika Turska, 2010. godine, kada je i potpisao Nacrt deklaracije o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi.
 • Član delegacije Vlade Crne Gore na Ministarskoj konferenciji o socijalnom dijalogu, Beograd, Republika Srbija, 2010. godine.
 • Šef delegacije Vlade Crne Gore u okviru IPA projekta,,Reforma tržišta rada i razvoj radne snage II”, Brisel, Kraljevina Belgija, 2011. godine.
 • Šef delegacije Ministarstva rada i socijalnog staranja u okviru IPA projekta,,Reforma sistema socijalne zaštite i unaprjeđenje socijalne inkluzije”, London, Ujedinjeno Kraljevstvao Velike Britanije i Sjeverne Irske, 2012. godine.
 • Šef delegacije Vlade Crne Gore na Ministarskoj konferenciji o pravima djeteta, Dubrovnik, Republika Hrvatska, 2014. godine.
 • Šef delegacije Vlade Crne Gore na Ministarskoj konferenciji o zaštiti žrtava Holokausta, Prag, Češka Republika, 2015. godine, kada je i potpisana Praška deklaracija o zaštiti žrtava Holokausta u Drugom svjetskom ratu.
 • Šef delegacije Vlade Crne Gore na Ministarskoj konferenciji ministara rada i socijalne politike, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, 2015. godine.
 • Za vrijeme obavljanja funkcije zamjenika generalnog sekretara Vlade, bio predsjednik radne grupe za izradu prvog Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018-2020, član Interresorne komisije za NATO i dva stalna radna tijela Vlade, i to: Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistemi i Komisije za raspodijelu dijela sredstava budžetske rezerve.
 • Učestvovao na brojnim obukama i seminarima Uprave za kadrove.
 • U periodu od 2016 do 2020, bio zamjenik člana Državne izborne komisije.
 • Govori engleski i ruski jezik.
 • Oženjen, otac jednog djeteta.