Rođena je 14. jula 1962. godine u Ivangradu, današnje Berane. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1985. godine. Pravosudni ispit položila je 2005. godine.