Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Kooordinator na programu ljudskih prava i pravde  u nevladinoj fondaciji Građanska alijansa od 2012.godine.

Učestvovao u izradi nekoliko izvještaja o praćenju pravosudnog, zdravstvenog i izbornog sistema u Crnoj Gori.

Član Državne izborne komisije iz reda civilnog društva, nevladinih organizacija i univerziteta.

Član Udruženja pravnika Crne Gore.

U prethodnom sazivu bio je član Etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova.

Autor „Analize primjene etičkih kodeksa tužilaca, sudija i policije“.

Učestvovao je u UNODC projektu „Mjerenje i procjena organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu“, Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal.

Takođe bio je član parlamentarne komisije za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Jedan od autora publikacija „Upitan rad tužilaštva – pogled sa strane“.

Tokom parlamentarnih izbora 2016. godine bio je jedan od koautora i koordinator izveštaja Nadgledanje izborne kampanje – „Tiče me se“.

Takođe je učestvovao kao pravni savjetnik za izradu izvještaja „Monitoring medija“.

Jedan od autora “Praktičnog vodiča za rad policije sa osetljivim i marginalizovanim društvenim grupama”.

Radi na istraživanju i dokumentovanju kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori u oblastima suočavanja sa prošlošću, mučenja, politički motivisanog nasilja, prava na pravično suđenje, slobode izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja, zaštite ličnih podataka, slobode religija, diskriminacija, dečija prava, manjinska prava, status raseljenih lica, ekonomskih i socijalnih prava.

Bio je član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o izvršenju uslovne kazne i kazne zajednice.

Oženjen je Zorkom sa kojom ima sina Matiju.