Rješenja o imenovanju biračkih odbora za glasanje u UIKS-u