Rješenja o imenovanju biračkih odbora za izbor odbornika u SO Tuzi