Rješenja o utvrđivanju i proglašenju izbornih lista

Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „NARODNA KOALICIJA – SLOŽNO I TAČKA“, broj: 642/9 od 21.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „ALBANSKA ALIJANSA – ALEANCA SHQIPTARE“, broj: 641/5 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „SNP – DEMOS – ZA TEBE“, broj: 640/5 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „EVROPA SAD – MILOJKO SPAJIĆ“, broj: 639/5 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „ZA BUDUĆNOST CRNE GORE (NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, RADNIČKA PARTIJA)“, broj: 638/5 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „ALEKSA I DRITAN – HRABRO se broji !“, broj: 637/5 od 17.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „Jasno je! – Bošnjačka stranka – mr Ervin Ibrahimović“, broj: 636/5 od 17.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „Albanski forum – Nik Gjeloshaj „BESA  za Evropski Razvoj“  Forumi shqiptar – Nik Gjeloshaj „BESA për Zhvillim Evropian“, broj: 635/5 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „ZAJEDNO! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković (DPS, SD, DUA, LP)“, broj: 634/5 od 17.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „SDP – ZA NAŠU KUĆU“, broj: 633/11 od 19.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „HGI – Na pravoj strani svijeta“, broj: 629/5 od 17.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „DA, MI MOŽEMO ZA GRAĐANSKU CRNU GORU!“, broj: 624/9 od 19.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić“, broj: 612/10 od 18.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „Pokret za promjene – PRVO CRNA GORA – Nebojša Medojević – Reforme za spas zemlje“, broj: 611/9 od 19.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisijeRješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „PRAVDA ZA SVE! dr Vladimir Leposavić“, broj: 605/10 od 14.05.2023. godine

Zaključak za određivanje opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije

22/05/2023