Rješenje na Prigovor OO SPP Petnjica na Rješenje OIK Petnjica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, odlučujući po Prigovoru (žalbi) Aldina Muratovića, predsjednika Opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja Petnjica broj 383 od 10.12.2021. godine, na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica, broj 122/21 od 9.12.2021. godine, na sjednici održanoj 10. decembra 2021. godine u 14.00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

 I  Odbija se Prigovor (žalba) Aldina Muratovića, predsjednika OO SPP Petnjica broj 383 od 10.12.2021. godine podnijet Državnoj izbornoj komisiji na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica broj 122/21 od 9.12.2021. godine, kao nesnovan.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Rješenje na Prigovor OO SPP Petnjica na Rješenje OIK Petnjica 383.22 Kb pdf