Rješenje na Prigovor Demokratske Crne Gore izjavljen na Rješenje IKGG

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnijetom od strane Demokratske Crne Gore broj 438 od 11.08.2020.godine u 14 sati, izjavljen na Rješenje IKGG Podgorica broj 5432/20 od 8.08.2020.godine, na sjednici održanoj 12.08.2020. godine u 11 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Demokratske Crne Gore broj 438 od 11.08.2020.godine izjavljen na Rješenje o određivanju biračkih mjesta Izborna komisija Glavnog grada Podgorica broj 5432/20 od 8.08.2020.godine, kao neosnovan.       

12/08/2020