Rješenje na Prigovor Koalicije DF-SNP “Kolašin pobjeđuje” izjavljen na Rješenje OIK Kolašin

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnijetom u 12:45 od strane Koalicije DF-SNP „Kolašin pobjeđuje“ broj 464 od 14.08.2020.godine, izjavljen na Rješenje OIK Kolašin broj 24/3 od 11.08.2020.godine, na sjednici održanoj 14.08.2020. godine u 19 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Koalicije DF-SNP „Kolašin pobjeđuje“ broj 464 od 14.08.2020.godine izjavljen na Rješenje o stalnom sastavu biračkog odbora Opštinske izborne komisije Kolašin broj 24/3 od 11.08.2020.godine, kao neosnovan.