Rješenje po Prigovoru SNP Crne Gore – OO SNP Andrijevica na Rješenje OIK Andrijevica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijalističke narodne partije Crne Gore – Opštinski odbor SNP Andrijevica podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, na sjednici održanoj 17. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore – Opštinski odbor Andrijevica podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, kao neosnovan.