Rješenje po Prigovoru izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“ protiv Rješenja IKGG Podgorica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.10.2016. godine u 15,50 časova, radi poništenja Rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, broj IKGG 4498/16 od 19.oktobra 2016. godine, na sjednici održanoj 23. oktobra 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, zaveden u Državnoj izbornoj komisiji pod brojem 875 od 22.10.2016. godine, kao neosnovan.