Rješenje po Prigovoru nosioca izborne liste Crno na bijelo-Može Nikšić prof. dr Tatjane Đurišić-Bečanović

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, odlučujući po Prigovoru nosioca izborne liste Crno na bijelo- Može Nikšić prof. dr Tatjane Đurišić- Bečanović broj 126 od 20.03.2021.godine, podnijetom na Rješenje OIK Nikšić broj 197/2 od 18.03.2021.godine, na sjednici održanoj 21.03.2021. godine u 10 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor nosioca izborne liste Crno na bijelo- Može Nikšić prof. dr Tatjane Đurišić- Bečanović broj 126 od 20.03.2021.godine, podnijet na Rješenje OIK Nikšić broj 197/2 od 18.03.2021.godine, kao neosnovan.