Rješenje po Prigovoru Nove srpske demokratije OO Bijelo Polje

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru -Žalbi Nove srpske demokratije OO Bijelo Polje broj 380/3 od 28.11.2019. godine, na akt-Izvještaj Opštinske izborne komisije Bijelo Polje, broj 11/18 od 16.09.2019.godine, na sjednici održanoj 29. novembra 2019. godine u 9 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor -Žalba Nove srpske demokratije OO Bijelo Polje broj 380/3 od 28.11.2019. godine, izjavljen na akt- Izvještaj Opštinske izborne komisije Bijelo Polje, broj 11/18 od 16.09.2019.godine kao nedopušten.  

Attachments

Name Size Type
Rješenje po Prigovoru Nove srpske demokratije OO Bijelo Polje 644.33 Kb pdf