Saopštenje u vezi zloupotreba potpisa podrške kandidatima za Predsjednika Crne Gore

Državna izborna komisija razmatrala je na sjednici pitanje zloupotreba potpisa podrške birača kandidatima za Predsjednika Crne Gore nakon puštanja u rad aplikacije za provjeru potpisa podrške.

Državna izborna komisija podsjeća javnost da je upravo na inicijativu DIK-a izrađena predmetna aplikacija a u cilju davanja mogućnosti biračima da provjere da li je njihov potpis podrške zloupotrijebljen.

Imajući u vidu da je dio javnosti izrazio kritički osvrt zašto DIK nije spriječila navedene zloupotrebe, potrebno je istaći da je Stručna služba DIK-a u skladu sa odgovarajućim aktima provjeravala da li su svi neophodni podaci sa obrazaca potpisa podrške tačni,  te nije mogla cijeniti rukopis na obrascima budući da to jedino može biti predmet grafološkog tumačenja u posebnom postupku.

Državna izborna komisija je stava da svaka moguća zloupotreba potpisa podrške treba da bude ispitana i biće u potpunosti posvećena da pruži podršku nadležnim organima po predmetnim postupcima u okviru svojih ovlašenja.

Imajući u vidu prethodno pojašnjeni postupak provjere, kao i nadležnosti, DIK ne može biti odgovorna za eventualne zloupotrebe potpisa podrške birača kandidatima, te je odgovornost potrebno pravilno adresirati prema licima koji su moguće zloupotrebe učinili.

10/03/2023