Štampanje glasačkih listića počinje u subotu 22. avgusta

Štampanje glasačkih listića za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima koji će se održati 30. avgusta 2020. godine, počeće 22. avgusta 2020. godine u Štampariji Merkator International DOO Bijelo Polje, ul. Voja Lješnjaka. Planirano je da štampanje počne u 7 sati.

Proces štampanja mogu pratiti po jedan predstavnik domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i drugih međunarodnih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora, kao i predstavnici medija.

Proces štampanja mogu pratiti najviše po dva predstavnika pojedinog medija (novinar i snimatelj, odnosno novinar i fotograf).

Zahtjev za izdavanje posebnog ovlašćenja za prisustvo procesu štampanja glasačkih listića podnosi se Državnoj izbornoj komisiji na adresu Novaka Miloševa 8 ili na mail adresu komisija@dik.co.me 20. i 21. avgusta 2020.godine do 16 sati.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti podatke o licu za koje se traži ovlašćenje (ime i prezime, broj identifikacionog dokumenta- lične karte ili pasoša).

20/08/2020