Saopštenje DIK-a u vezi okolnosti vezanih za kandidaturu Gorana Danilovića

Državna izborna komisija upoznala se sa okolnostima koje je iznio Goran Danilović, koji je predložen za kandidata za Predsjednika Crne Gore od strane Ujedinjene Crne Gore a u vezi razlika u dokumentaciji koja je podnesena DIK-u i kopija koje su u posjedu ovog političkog subjekta, a koje se odnose na obrasce potpisa podrške birača.

Komisija je konstatovala da je Zaključak o otklanjanju nedostataka donijela na osnovu Izvještaja Stručne službe DIK-a koja je konstatovala da je postojao dio obrazaca koji je bio nevalidan u smislu nepostojanja svih propisanih elemenata. Zaključeno je da je Stručna služba postupila po Uputstvu o načinu i postupku provjere potpisa podrške kojim je propisano na koji način postupaju ovlašćena lica za provjeru.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za ovu situaciju, Komisija je bila jednoglasna da sve sporne obrasce sa potpisima podrške birača uputi nadležnom tužilaštvu. Komisija je zaključila da je u interesu kako predloženog kandidata Gorana Danilovića, tako i Stručne službe Komisije, ali i DIK-a kao institucije, da se pred nadležnim državnim organima sprovede postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane za ovo pitanje.

Zaključeno je da se predstavnicima Ujedinjene Crne Gore omogući evidencija svih obrazaca potpisa podrške birača koje je Stručna služba evidentirala kao sporne u cilju omogućavanja podnosiocu kandidature da postupi po Zaključku DIK-a.

24/02/2023