Saopštenje nakon 118. sjednice Komisije

Državna izborna komisija na današnjoj sjednici raspravljala je o ponudama za štampanje izbornog materijala, koju su dostavile tri kompanije: Obod d.o.o. Cetinje, Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. Odlučeno je da se ponuđačima uputi dodatni dopis kojim će biti tražene od njih informacije bitne za konačno odlučivanje.

Komisija je jednoglasno usvojila Administrativno uputstvo za objavljivanje materijala na web sajtu Državne izborne komisije i web stranicama opštinskih komisijama.

Dogovoreno je da naredna sjednica bude održana u ponedjeljak, 20. jula u 10 sati.

17/07/2020