Saopštenje sa 32. sjednice

Državna izborna komisija donijela je Mišljenje po zahtjevima Udruženja građana „Glas za Novi“ i Građanskog pokreta URA. Mišljenje je objavljeno na web stranici Komisije, i dostavljeno podnosiocima i Opštinskoj izbornoj komisiji Herceg Novi.

Komisija je razmotrila komentare ODIHR-a na podzakonska akta i zaključila da će dio komentara biti implementiran u cilju poboljšanja postojećih rješenja.

26/05/2022