Saopštenje sa 122. sjednice

Komisija je utvrdila dnevni red  i jednoglasno usvojila zapisnik sa 121. sjednice.

Na sjednici je razmatran dio Nacrta preporuka za bezbjedno održavanja izbora – Crna Gora 2020. koji se odnosi na glasanje van biračkog mjesta, glasanje u karantinu, glasanje COVID-19 pozitivnih pacijenata, utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mjestu i komunikaciona kampanja.

Dogovoreno je da dokument bude poslat NKT. Nakon što NKT dostavi komentare Komisija će nastaviti rad na preporukama.

24/07/2020