Saopštenje sa 126. sjednice Komisije

Državna izborna komisija potvrdila je izbornu listu naziva

ALEKSA BEČIĆ – MIODRAG LEKIĆ – „MIR JE NAŠA NACIJA“ – DEMOKRATE – DEMOKRATSKA CRNA GORA – DEMOS – PARTIJA PENZIONERA INVALIDA I RESTITUCIJE – GRAĐANSKI POKRET NOVA LJEVICA,

koju su podnijele Demokratska Crna Gora, Demos, Partija penzionera invalida i restitucije i Građanski pokret Nova ljevica.

Komisija se upoznala sa dopisom Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem je navedeno da „birači ne mogu koristiti istekla dokumenta za dokazivanje identiteta na biračkom mjestu tokom predstojećih izbora“.

Članovi Komisije saglasili su se da se od Ministarstva unutrašnjih poslova zatraži informacija o tome koliko birača u Crnoj Gori na današnji dan ima samo jedan dokument kojima je istekao rok važenja.

03/08/2020