Saopštenje sa 31. sjednice

Državna izborna komisija odbila je dva prigovora izjavljena na rješenja Opštinske izborne komisije Budva. Kao neosnovani odbijeni su prigovori podnosioca izborne liste „MILO BOŽOVIĆ-BUDVA NA PRVOM MJESTU“ DF (NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE) za izbor odbornika u SO Budva i Momčila Lekovića direktora Demokratske Crne Gore. Rješenja su dostavljena podnosiocima prigovora i objavljena na web stranici Komisije.

17/05/2022