Saopštenje sa 37. sjednice – propisani obrasci za podnošenje prigovora u cilju unapređenja zaštite biračkog prava

Državna izborna komisija donijela je odluku o dopuni Uputstva o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji. Obrasci PG-26 i PG-27 koji se odnose se na podnošenje prigovora birača na odluku ili radnju biračkih odbora, odnosno na rješenja izbornih komisija sadrže sve potrebne elemente i formu koju prigovor treba da ima. Kako je pojašnjeno, obrasci služe kao pomoć i ne ograničavaju birače na podnošenje prigovora u slobodnoj formi.

Komisija je donijela Uputstvo o načinu i postupku vršenja uvida u birački spisak, izvorne registre, registar ličnih karata i druga pitanja od značaja za ostvarivanje saradnje Državne izborne komisije i Ministarstva unutrašnjih poslova propisane Zakonom o biračkom spisku. Prethodno je van snage stavljen Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole biračkog spiska, donijet 2016. godine.

Komisija je dala Mišljenje na Zahtjev SO Rožaje. Skupština opštine Rožaje tražila je od Državne izborne komisije mišljenje o načinu produženja mandata Opštinskoj izbornoj komisiji Rožaje, s obzirom na činjenicu da je OIK Rožaje formirana 07. septembra 2018. godine, te da joj istog datuma 2022. godine prestaje četvorogodišnji mandat. Državna izborna komisija uputila je Skupštinu opštine Rožaje na član 19 Zakona o izboru odbornika i poslanika: Izborne komisije imenuju se nakon konstituisanja novoizabrane skupštine, na vrijeme od četiri godine, a birački odbori imenuju se za svaki izbor odbornika, odnosno poslanika.

22/07/2022