SAOPŠTENJE SA 44. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija dala je mišljenje na zahtjev opštinske izborne komisije Plav. U mišljenju se navodi da opštinska izborna komisija Plav treba da nastavi sa izbornim postupkom u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao i kalendarom rokova za sprovođenje izbornih radnji. DIK se u tom smislu posebno osvrnula na elemente i rokove za utvrđivanje zbirne izborne liste.

Komisija je odbacila prigovor podnosioca dr Bozidara Vujicica iz procesnih razloga. Prigovor je bio izjavljen na mišljenje DIK-a te je Komisija zaključila da je nedozvoljen.

Predsjednik Komisije Nikola Mugoša upoznao je da članove da je obaviješten od OIK Zeta da postoje problemi u finansiranju. Iako nije nadležnost DIK-a obezbjeđivanje sredstava za rad OIK, Komisija je ovlastila Mugošu da se obrati Ministarstvu finansiju u cilju ukazivanja na problem i njegovog što bržeg prevazilaženja.

08/10/2022