Saopštenje sa 60. sjednice

Državna izborna komisija dala je mišljenje i donijela uputstvo po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”. U bitnom, DIK je u pomenutim aktima navela da Izborna komisija Glavnog grada kao kolektivni organ odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova a da je predsjednik IKKG u slučaju podnošenja prigovora dužan sazvati sjednicu kako bi Komisija donijela odgovarajući akt u skladu sa Zakonom.

Postupajući po zahtjevu za mišljenje predsjednika IKKG u vezi proglašenja konačnih rezultata izbora, DIK je odlučila da proslijedi mišljenja koja je u odnosu na isto pitanje dala opštinskim izbornim komisijama Plav i Danilovgrad.

DIK je ostala pri stavu da se konačni rezultati ne mogu proglasiti od izjašnjenja Ustavnog suda.

11/11/2022