Saopštenje sa 64. sjednice

Državna izborna komisija usvojila je večeras prigovor Janka Odovića u ime izborne liste „Evropa sad – Za Podgoricu“. DIK je naložila predsjedniku Izborne komisije Glavnog grada da je dužan nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, da dozvoli članu izborne komisije da dostavi predlog dopune dnevnog reda o kome se Izborna komisija izjašnjava kao kolektivni organ. DIK je naložila predsjedniku Izborne komisije Glavnog grada da je dužan da u slučaju usvajanja dopuna dnevnog reda dozvoli nastavak sjednice Izborne komisije, te da je dužan da omogući potpisivanje i ovjeravanje pečatom svih akata Izborne komisije koji su usvojeni većinom glasova svih članova u skladu sa Zakonom i Poslovnikom.

Državna izborna komisija odbila je prigovor Časlava Vešovića kojim je tražio da se utvrdi da Marko Mihailović, opunomoćeni predstavnik izborne liste Demokratskog fronta nije mogao da učestvuje u radu na sjednici Izborne komisije Glavnog grada.

DIK je usvojila prigovor OO DPS-a da nije u skladu sa Zakonom i Poslovnikom odrediti člana koji može zamjenjivati predsjednika Izborne komisije Glavnog grada, izuzev njegovog zamjenika, kojeg imenuje Skupština Glavnog grada.

Komisija će nakon izrade rješenja ista dostaviti podnosiocima koja će sadržati detaljna obrazloženja navedenih odluka, a ista će biti objavljena i na web stranici.

03/12/2022