SAOPŠTENJE SA 78. SJEDNICE KOMISIJE

Državna izborna komisija donijela je Zaključak o otklanjanju nedostataka u predlogu kandidata za Predsjednika  Crne Gore Andrije Mandića. Komisija je utvrdila da predlog Andrije Mandića za kandidata za Predsjednika Crne Gore koji je podnijela KOALICIJA ZA BUDUĆNOST CRNE GORE – Demokratski front (Nova srpska demokratija – Pokret za promjene – Demokratska narodna partija – Radnička partija) – Prava Crna Gora – Slobodna Crna Gora  sadrži nedostatke u odnosu na Zakonom propisane uslove za utvrđivanje i proglašenje kandidature i to:

Obrasci P-5 propisani Uputstvom o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br, 76/17, 2/18 i 151/22) ne sadrže sve podatke i to: označenje podnosioca predloga- naziv stranke ili stranaka ili grupe birača, ime i prezime kandidata, datum rođenja, zanimanje kandidata, JMBG ili broj lične karte i prebivalište kandidata.

Komisija je po zahtjevima Demokratske Crne Gore i Vesne Janković dala mišljenja koja su objavljena na web stranici Komisije.

06/02/2023