Saopstenje sa 81. sjednice

Državna izborna komisija dala je službeno ovlašćenje za posmatranje izbora NVU „Mreža za sveopšti napredak“, dok je za maloljetno lice za koje je poslat zahtjev da bude posmatrač odlučila da uputi dopis Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda u cilju dobijanja mišljenja da li za maloljetno lice postoji prepreka da bude posmatrač u izbornom procesu.

DIK je po zahtjevu za davanje mišljenja predsjednice OIK Tivat dala mišljenje da ne postoji smetnja da odbornici budu članovi biračkog odbora.

Predsjednik Komisije Nikola Mugoša upoznao je članove sa dopisom Rrepubličke izborne komisije Srbije u vezi prebivališta Andrije Mandića i Milojka Spajića. Komisija nije donijela odluku o prosljeđivanju ovog akta Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali je zaključeno da ukoliko MUP to zatraži, DIK dostavi dokumentaciju.

15/02/2023