Saopštenje za javnost

Povodom prezentacije privremenog izvještaja predstavnika posmatračke misije ENEMO za period od 15. jula do 15. avgusta Državna izborna komisija pozdravlja konstatacije koje su iznesene da DIK djeluje sveobuhvatno na transparentan način, te zapažanja „da opštinske izborne komisije djeluju profesionalno i efikasno i čini se da su pripremljene za predstojeće izbore“.

Pored navedenog u odnosu na konstataciju da „kasne promjene koje donosi Državna izborna komisija, kao i nedostatak jasnoće da li će sve grupe birača imati priliku da glasaju zbog pandemije što može uticati na kvalitet izbornog procesa“ Državna izborna komisija ukazuje da je u skladu sa zakonskim rokovima donesen Kalendar izbornih radnji i da do danas Komisija nije odstupila ni u jednom od propisanih rokova, te da sve nadležnosti izvršava blagovremeno.

U odnosu na pitanje pandemije i uslova održavanja izbora, neophodno je istaći da se Državna izborna komisija odnosila sa posebnom pažnjom razmatrajući ovo pitanje na više sjednica uz prisustvo više predstavnika nadležnih organa državne uprave zaduženih za implementaciju Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Određeni stavovi Državne izborne komisije iskazani u Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača danas se nalaze na preispitivanju pred Ustavnim sudom Crne Gore, te će od odluke Ustavnog suda zavisiti održivost stava Državne izborne komisije. Međutim, nesporna je činjenica da će svi birači u Crnoj Gori moći da ostvare svoje biračko pravo.

U odnosu na pitanje prisutnosti manje zastupljenog pola na izbornim listama, kako je i konstatovano u privremenom izvještaju ENEMO-a, svi politički subjekti su ispoštovali odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika koje regulišu ovo pitanje.

Takođe cijeneći blagovremenost i efikasnost u vršenju svojih nadležnosti, Državna izborna komisija je u finalnoj fazi pripreme snimanja edukativnog materijala za članove biračkih odbora koji će biti emitovan na nacionalnom javnom servisu, objavljen na web sajtu komisije i distribuiran opštinskim izbornim komisijama.

18/08/2020